Vstupní kontrola jede již plně v naší režii

24.03.2020

Oddělení kvality v loňském roce nelenilo. Kromě celé řady běžných aktivit má za sebou i realizaci větších projektů. Hromadu výzev má ale oddělení v čele s Antonínem Beníčkem i tento rok.

Jedním z velkých úkolů, který se loni podařilo dokončit, bylo úspěšné rozjetí vlastní vstupní kontroly. "Příjem nám prozatím stále zajišťuje CZUB. To se ale, doufám, pro lepší fungování systému v budoucnu změní," uvádí Antonín Beníček, vedoucí oddělení kvality v CZ-AUTO.

Nový konturograf
Tento rok v oddělení plánují pořízení vlastního software pro řízení kvality PALSTAT CAQ. Aktuálně je již plně soběstačné v tvorbě měřicích programů pro SMS, které se vytváří na pořízené OFF-LINE stanici PC-DMIS. "Dále jsme také pořídili, zprovoznili a plně využíváme nový konturograf firmy Mahr, který je nutný pro přesné měření malých rozměrů, jako jsou radiusy, sražené hrany a jejich úhly. Tento rok budeme chtít konturograf rozšířit o měření drsnosti povrchu právě na těchto malých profilových rozměrech. Klasické drsnoměry toto neumožňují, přičemž pro nás je to nevyhnutelný krok ke zvyšujícím se požadavkům zákazníků, a to nejen v automobilovém průmyslu," uvádí Beníček.

Změna v kalibrování

Změna nastává také v oblasti kalibrací měřidel a měřicích přístrojů. V automobilové výrobě se bude nově kalibrovat v externí akreditované laboratoři Prima Bilavčík. Na provoze Aero se nic nemění, tady se bude i nadále využívat služeb centrálního KMS České zbrojovky.

Neusnout na vavřínech
Co se týče vlastní kvality naší produkce, nesmíme podle Beníčka usnout na vavřínech a kvalitu musíme neustále zlepšovat celým průřezem CZ-AUTO. "Chtěl bych povzbudit všechny, nejen pracovníky oblasti kvality, v dalším zlepšování, protože kvalitní práce s vysokou přidanou hodnotou je vždy dílem týmové spolupráce," zmiňuje. Sám šéf oddělení kvality věří, že k výraznému posunu dojde letos zejména na provoze Aero, kde by mělo dojít k pořízení novějších technologií určených pro výrobu ozubených kol, přednostně broušení ozubení a s tím spojené přesné měření.