Politika kvality

Vedení společnosti přijalo odpovědnost za SMK a vyhlašuje politiku kvality na období let 2020 - 2024.

VŠEOBECNĚ

Usilujeme o neustálé zlepšování systému managementu kvality a jednotlivých procesů.
Naše podnikatelské aktivity jsou prováděny v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů.
Navazujeme na dlouholetou tradici výroby leteckých převodovek, ozubených kol a kovových dílů, včetně sestav určených pro automobilový průmysl.


SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA A ZAINTERESOVANÉ STRANY

 1. Důležitou podmínkou úspěchu našeho podnikání jsou spokojení zákazníci. Jejich zpětná vazba je pro nás důležitá. Nasloucháme proto jejich potřebám a očekáváním, s vybranými podněty aktivně pracujeme a zvyšujeme tak zákaznickou spokojenost. Je to pro nás způsob, jak si udržet stávající zákazníky a na základě jejich kladných referencí následně získávat zákazníky nové.
 2. V obou našich výrobních programech, zaměřených na automobilový a letecký průmysl klademe vysoké nároky na kvalitu výrobků a naši dodavatelskou spolehlivost.
 3. Svou pozornost a energii soustřeďujeme do zvyšování kvality ve všech procesech napříč celou společností. Naší snahou je pracovat na kvalitě aniž bychom zbytečně zvyšovali naše náklady.
 4. Aktivně přistupujeme k požadavkům zákazníků, vlastníka, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. Vytváříme tím prostředí pro stanovování, uplatňování a přezkoumávání strategií, politik a cílů tak, aby z toho měly prospěch všechny zainteresované strany.

TÝM CZ-AUTO

 1. Základní hodnotou firmy jsou naši lidé, pro které vytváříme optimální podmínky vedoucí ke zvyšování jejich znalostí a odborných dovedností.
 2. Cílíme také na spokojenost a motivaci našich zaměstnanců, a to tím, že neustále zlepšujeme pracovní i sociální podmínky.
 3. Od svých zaměstnanců očekáváme prozákaznické myšlení, aktivní přístup při řešení nových i stávajících úkolů a náměty na zlepšení všech procesů, které mají vliv na kvalitu produktů.
 4. Podporujeme otevřenou komunikaci napříč společností, rozvíjíme tvůrčí potenciál a motivujeme se navzájem.

ZLEPŠOVÁNÍ

 1. Využíváme rozvojových investic, které zlepší technologii výroby a mají pozitivní vliv na kvalitu, efektivitu a produktivitu práce.
 2. Stálý růst produktivity ve všech procesech a růst způsobilosti výrobních procesů je nezbytnou podmínkou našeho dlouhodobého úspěchu.
 3. Na základě dostupných informací a zkušeností zlepšujeme činnosti a procesy s cílem dlouhodobě naplňovat deklarovanou strategii společnosti.
 4. Pozitivně motivujeme zaměstnance, aby se přímo podíleli na procesu zlepšování.