Politika společenské odpovědnosti

V naší společnosti CZ-AUTO SYSTEMS a.s. je společenská odpovědnost spojena se závazkem přispívat k udržitelnému rozvoji a odpovědným podnikatelským praktikám prostřednictvím ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti. Chápeme ji jako dobrovolný závazek chovat se v rámci své působnosti odpovědně k prostředí i společnosti, ve které fungujeme.

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST

1. Nedílnou součástí ochrany životního prostředí společnosti je odpovědnost a udržitelnost ve výrobě. Na základě trvalému zavádění
nejmodernějších technologií na snížení spotřeby energie a zvýšení efektivity zařízení společnost snižuje ekologický dopad výroby.

2. Výsledkem komplexního řešení v oblasti procesních kapalin, olejů a veškerých maziv je vyšší efektivita při používání maziv, snížení odpadů a celkové snížení nákladů na mazání, opravy a údržbu strojů a zařízení.

EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST

1. Společnost je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný jedině chováním se podle pravidel. K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem společnost zřídila compliance management systém. Důsledně dbáme na dodržování etického kodexu společnosti.

2. Svou pozornost a energii soustřeďujeme tam, kde kvalita vzniká a kde ji lze bez zbytečného zvyšování nákladů ovlivnit.

3. Důležitou podmínkou úspěchu našeho podnikání jsou spokojení zákazníci. Proto klademe vysoké nároky na kvalitu výrobků a naši dodavatelskou spolehlivost.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

1. Soustřeďujeme se na rozvoj zaměstnanců a jejich kariérní růst, který vychází z plánu vzdělávání.

2. Pracovní nasazení zaměstnanců je ovlivňováno různými motivačními nástroji a širokou škálou benefitů.

3. Společnost zřídila polikliniku Můj lékař, která poskytuje zdravotnické služby pro současné a bývalé zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky. Kolektiv polikliniky je však samozřejmě připraven poskytnout příslušnou zdravotnickou péči každému, kdo o to projeví zájem.

4. Společnost pořádá Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky i širokou veřejnost. Návštěvníci si mohou s komentovaným výkladem prohlédnout výrobní proces.