Vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů, frézování

Disponujeme vertikálními frézovacími obráběcími centry, které umožňují přesné a rychlé obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů ve třech osách. Naše centra umožňují vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování obrobků.  

Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje nasazení produktivních nástrojů se středovým přívodem chladicí kapaliny.

Co všechno umíme vyrobit
Naše technologie jsou vhodné pro obrábění menších, značně členitých a složitých součástí plochého nebo skříňového charakteru. Nejvíce zkušeností máme s těmito technologiemi v rámci letecké výroby, kde pravidelně vyrábíme celou řadu různých součástek pro turbovrtulové motory. Zkušenosti ale máme také s výrobou v dalších průmyslových odvětvích jako například automobilový průmysl (součásti motorů, převodovky), zbrojní průmysl, strojírenský průmysl (skříně, uložení) nebo v oblastech hydrauliky a armatur (kostky, řídicí a spojovací prvky, ventily, průmyslové armatury apod.)

Vyrábíme primárně z oceli, litiny a hliníkových slitin, po dohodě jsem schopni obrábět i další materiály.

Posouzení výroby a cenové kalkulace zpracováváme na základě zaslané výkresové dokumentace....

Technická data našich frézovacích obráběcích center

Rozměr upínací plochy stolu: 1300x 600
Hmotnost obrobku (maximální zatížení stolu): bez jeřábu max.20 kg

PRACOVNÍ ROZSAH:
X-osa:
1016 mm
Y-osa: 610 mm
Z-osa: 710 mm
Vzdálenost čela vřetena od upínacího stolu: 100 - 810 mm

VŘETENO:
Kuželová dutina vřetena:
ISO 40
Maximální otáčky: 10 000 rpm
Změna otáček: plynule měnitelnéPOSUV:
Pracovní posuv X, Y, Z: 1 - 30 000 mm.min- 1
Rychloposuv X, Y, Z: 30 m.min- 1

ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ:
Počet míst v zásobníku: 24
Maximální délka nástroje: 300 (350) mm
Maximální průměr nástroje: 75 (75) mm
Maximální průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů: 120 (130) mm

Maximální hmotnost nástroje: 6,5 kg

PŘESNOST ČSN ISO 230 - 2
Odměřování X, Y, Z: přímé
Přesnost nastavení plochy: 0,012 mm
Opakovatelnost nastavení plochy: 0,005 mm