Vyrábíme převodovky pro turbovrtulové motory

Výrobu převodovek pro letecké turbovrtulové motory jsme spustili v sedmdesátých letech minulého století. Už více než 45 let se specializujeme na výrobu reduktoru otáček (PGB - Propeller Gear Box) a skříně pohonu (AGB - Accessories Gear Box). Jak již napovídá určení těchto převodových skříní, jedná se o precizní malosériovou výrobu a montáž, při které jsou dodržovány ty nejvyšší požadavky na kvalitu. Nedílnou součástí této výroby je i zajišťování generálních oprav. 

Obě převodovky - reduktor a skříň pohonu - byly součástí motoru M601, který byl využíván jako pohonná jednotka populárních českých letadel L-410 Turbolet. Převodovky procházely postupnou modernizací a staly se základem i pro modernizovaný motor H-80.

Reduktory otáček 

Většinu komponentů potřebných pro sestavení celého reduktoru si zajišťujeme prostřednictvím vlastní výroby. Zbývající díly pak nakupujeme od certifikovaných dodavatelů. Následně realizujeme také kompletní montáž reduktorů. Produkt prochází v průběhu sestavování neustálou průběžnou kontrolou a zkouškami podle leteckých standardů.

Převodové skříně

K výrobě převodových skříní využíváme přesné CNC pětiosé frézování funkčních otvorů a ploch odlitků. Mezi nejčastější materiály, které používáme k výrobě skříní, patří především hliníkové a hořčíkové slitiny. Prostřednictvím vlastní technologie vyrábíme i všechna ozubená kola a hřídele, ve vlastní režii si zajišťujeme také  tepelné a povrchové úpravy.


Skříň pohonů 

Proces výroby převodovek určených pro pohon agregátů turbovrtulových motorů je identický, jako v případě výroby reduktorů otáček. I v tomto případě klíčové komponenty vyrábíme vlastní technologií, zbývající potřebné certifikované díly nakupujeme u ověřených dodavatelů.


Fotogalerie našich leteckých komponentů

Systém řízení jakosti

Naší zásadní konkurenční výhodou je propracovaný a důsledně dodržovaný systém kontroly kvality vyrobených dílů včetně následných montáží. Pro každou činnost při výrobě i montážích disponujeme odpovídajícím měřícím a kontrolním zařízením. Díky nim jsme schopni garantovat vysokou kvalitu, která odpovídá požadavkům dodávek do leteckého průmyslu. Monitorování jednotlivých procesů a údržba měřícího zařízení je zajišťována v souladu s postupy směrnic příručky jakosti (QM), která je vypracována v souladu s požadavky normy ISO 9001 a leteckých předpisů.


MĚŘÍCÍ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY
V rámci standardních postupů, které máme stanoveny pro kontrolu přesnosti, vyhodnocování tvarů, kruhovitosti a opracování, realizujeme následující měřící a kontrolní zkoušky:

Typy měřících zkoušek:
a) Kompletní měření ozubení prostřednictvím DO-3 PC a SP60 CNC
b) Měření kruhovitosti a válcovitosti prostřednictvím Talyrond 3
c) Měření drsnosti a profilu prostřednictvím Mahr Perthometer PCV
d) Měření rozměrů a polohy 3D prostřednictvím Dea Global a Dea Iota

Typy kontrolních zkoušek:
a) Nedestruktivní zkoušení materiálů defektoskopem Tiede Universal 600WE
b) Vyhodnocení spálených míst po broušení prostřednictvím Rollscan 300
c) Zkoušení povrchových vad materiálů kapilární zkouškou

3 další důvody, proč vybrat naše převodovky

REALIZACE KOMPLETNÍCH ZAKÁZEK

Stěžejní částí naší činnosti je výroba potřebných komponentů. Díky našim zkušenostem a propracovanému systému kontrol a zkoušek ovšem nabízíme i montáž potřebných sestav. V rámci zákaznického servisu pak pro naše klienty realizujeme také generální opravy.

GENERÁLNÍ OPRAVY

Jako následný zákaznický servis nabízíme generální opravy reduktorů a převodovek. V úvodní fázi provedeme demontáž a kompletní očistu celého zařízení. Na základě leteckých standardů analyzujeme a testujeme jednotlivé součástky, zda odpovídají stanoveným hodnotám. Po vyhodnocení parametrů dílů navrhneme komplexní řešení na realizaci generální opravy.

CERTIFIKÁTY, OPRÁVNĚNÍ

Naše společnost je certifikována podle evropských standardů a úzce spolupracuje s Úřadem pro civilní letectví v oblasti dodávek do leteckého průmyslu. Disponujeme oprávněním od Úřadu pro civilní letectví pro výrobu a opravy letecké techniky. Jsme také členem Svazu českého leteckého průmyslu.